Flýtitenglar

Úthlutað úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða

Tillögur stjórnar Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða um úthlutun vorið 2017 hafa verið samþykktar af ráðherra. Alls eru veittir styrkir til 58 verkefna hringinn í kringum landið og nemur heildarfjárhæð styrkja 610 milljónum króna.

Sex verkefni á starfssvæði AÞ hlutu styrk að þessu sinni, samtals 107,8 milljónir.

Þingeyjarsveit hlaut 28,8 milljónir til að bæta aðgengi, auka öryggi ferðamanna og vernda umhverfi Goðafoss. Styrkurinn nær til svæðisins beggja vegna fljótsins. Verkefnið tengist öryggi og uppbyggingu innviða á einum fjölsóttasta ferðamannastað Þingeyjasýslna, þar sem náttúruvernd og öryggismál eru sérstaklega aðkallandi.

Landgræðsla ríkisins fær 24,8 milljónir til úrbóta á bílastæði og leiðamerkinum fyrir gesti. Dimmuborgir eru einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Á slíkum stað verða umgjörð og skipulag sérstaklega mikilvæg með tilliti til náttúruverndar og öryggis. Verkefnið er til þess fallið að styrkja þessa þætti.

Norðurþing fær 19,5 milljónir í frágang og aðkomu fyrir Heimskautsgerðið á Raufarhöfn. Gert verður bílastæði neðan við ásinn auk vegtengingar við þjóðveginn. Náttúran í umhverfi gerðisins lætur á sjá og öryggi ferðamanna er ábótavant. Verkefnið er mikilvægt fyrir innviðauppbygginu á veiku svæði á sama tíma og það eflir náttúruvernd og öryggi.

Vatnajökulsþjóðgarður hlýtur 15 milljónir til að byggja um 30 m2 hús til að upplýsa gesti sem ganga ætla inn í Öskju um náttúru og öryggi. Mikilvægur liður í uppbyggingu innviða sem hefur mikla þýðingu fyrir öryggi á staðnum, þar sem upplýsingagjöf spilar lykilhlutverk á þessum vinsæla hálendisstað.

Vatnajökulsþjóðgarður hlýtur einnig 15 milljónir í uppbyggingu göngustíga næst bílastæði og salerni við Dettifoss að vestan, en umferð hefur margfaldast á undanförnum árum í kjölfar Dettifossvegar, sem einnig hefur opnað svæðið fyrir umferð allan ársins hring. Verkefnið mun leysa aðkallandi vandamál öryggis, innviða og náttúruverndar við þjónustureit og upphaf gönguleiðar að Dettifossi.

Fuglastígur á Norðausturlandi 4,7 milljónir til hönnunar á fuglaskoðunarskýli og skjólum á sex stöðum á Fuglastíg Norðausturlands. Norrænt samstarf um hönnun innviða. Sérstaklega vel undirbúið verkefni sem tengist náttúruvernd og öryggismálum en er einnig mikilvægt fyrir framtíðar innviðauppbygginu á svæði sem setið hefur eftir í ferðamennsku.

Þetta er sjötta árið sem Framkvæmdasjóður ferðamannastaða úthlutar styrkjum. Hlutverk sjóðsins er samkvæmt lögum að 1) stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða í opinberri eigu eða umsjón um land allt, 2) leitast við að tryggja öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins, og 3) fjölga viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr álagi á fjölsótta ferðamannastaði.

Nánar má lesa um úthlutun Framkvæmdasjóðs á vef Ferðamálastofu þar sem finna má bæði kort og lista yfir styrkþega 2017.